ANILARIMLA PATRONUM VEHBİ KOÇ zorluklar sebebiyle faaliyetini durdurduğu haber veriliyordu... Böylece, U.S. Rub-ber'cılar, Koç'a, "Sen neyine güvenerek bizi yatırıma davet ediyorsun?" demek istemişlerdi!.. Bu olumsuz gelişmeler Vehbi Koç'u lastik işine daha da ısındırıyordu! Bunun içindir ki, bu defa Burla Biraderlerle beraber B.F. Goodrich ile anlaşma zemini aranmaya başlanmıştı. Bu çalışmalar devam ederken, Ziraat Bankası'nın öncülüğünde ünlü Dunlop firması ile Adapazarı'nda bir fabrika kurma incelemeleri yapılıyordu. Bütün bunlar sonuç vermeyen girişimler olarak tarihe geçince, lastik sektöründe tanınmış italyan Pirelli firmasının Türkiye'ye gelme kararı herkesi şaşırtmış oldu... Vehbi Koç, inandığı ve yıllar boyu gerçekleşmesini beklediği bu girişimin dışında kalamazdı. Bunun içindir ki Vehbi Bey, Türk Pirelli lastik şirketine hissedar olarak katılmayı ve şirketin yönetim kurulu başkanı olmayı içi yanarak, kabul ediyordu. Ancak, Pirelli'nin Türkiye'ye gelme kararı kapitalist rejimin "uyarı sistemini" harekete geçirmeye yetmişti! Tam on dört yıl boyunca Vehbi Koç'un, "Haydi artık Türkiye'ye gelin" davetini geri çevirmiş olan U.S. Rubber yönetimi, Pirelli'nin yola çıktığını öğrenir öğrenmez, olumsuz tavrını değiştirmeye karar veriyor, gerekli incelemeleri ve temasları yapmak üzere İstanbul'a heyetler gönderiyordu... Neticede, Vehbi Koç'un "U.S. Rubber sevdası" evlilikle sonuçlanıyordu. Bu durumda Vehbi BeyTürk Pirelli şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılıyor ve yeni kurulan U.S. Royal Lastik Türk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığını üstleniyordu... 22 Mayıs 1964 tarihinde Adapazarında yapılan açılış töreninde Vehbi Bey mutluluğunu ifade ederken bu işe olan tutkusunu belirtmekten de geri kalmıyordu; "U.S. Rubber kumpanyası ile işbirliği yaparak bir lastik fabrikası kurma emelimiz çok eskidir. İlk teşebbüsümüz 1946 yılına rastlar... Şimdi bu fabrikanın kurulmuş olduğunu görmenin sevinci içindeyim. Bunu iş hayatımın u-nutulmaz anılarından biri olarak daima hatırlayacağım." Vehbi Koç'un ve arkadaşlarının, yıllar süren bir mücadeleden sonra kurulmasını sağladıkları bu tesisin, Amerikalı ortağın lastik sektöründeki teknolojik gücünü kaybetmesinin tabii bir sonucu olarak, hizmete girişinden yirmi iki yıl sonra, gene Adapazarı'nda faaliyet gösteren Goodyear lastikleri şirketine devredilmesi kararlaştırılmıştı. Böylece, Uniroyal Endüstri Türk Anonim Şirketi'nin hukuki varlığı 1986 yılı Şubat ayında sona eriyor ve Vehbi Koç'un yarattığı eserlerden birisi tarihe karışıyordu... * 1986 yılı, Vehbi Koç'un ve Koç Topluluğu'nun altmış yıllık tarihinin hatırlanması için önemli bir yıldönümü oluyordu... "Topluluğumuzun kurucusu Vehbi Koç'un Ankara Ticaret Odası'na kay-dolduğu 1926 senesinden bu yana tam 60 yıl geçti. Bu 60 yılda; küçük bir 309